Verhaal Emelie Constance (Kleintje) (1903-1992)

Kleintje, zoals de jongste van het gezin werd genoemd, was ook letterlijk de kleinste van de kinderen. Zij werd vernoemd naar het zusje dat zo dramatisch om het leven kwam. Kleintje’s jeugd verliep zoals dat van haar broers en zusters. Zij was de 9e en laatste  kind in het grote en gezellige gezin met veel andere kinderen die er in opgenomen waren. Arm was hun vader niet. Ze konden allemaal een goede opleiding volgen. We zien veel foto’s met vrolijke kinderen. Zie hiervoor het Verhaal bij moeder Maria Agerbeek. Kleintje zal wel net als de andere kinderen naar de HBS in Semarang gegaan zijn. Na haar eindexamen kiest zij ook voor het onderwijs, zoals alle meisjes Harten uit Indië deden. In tegenstelling tot haar nichtjes van  Oom Hendrik krijgt Kleintje haar opleiding in Indië.

Als meisje van 9 jaar reist Kleintje in 1912 samen met haar ouders voor de 1e keer met de Tabanan naar Nederland. Op 13 December komen zij in Marseille aan en vertrekken op 4 april 1914 met hetzelfde schip weer naar Indië. Wat zal Kleintje haar ogen uitgekeken hebben in Nederland en die  koude winter. Of zij in Holland nog naar school is gegaan weten we niet. Ook is ons niet bekend hoe haar verdere schoolopleiding verliep.

 Kleintje 001      3.1  J.H.W.Harten-Agerbeek 001          3.18 Misschien dochters Harten-Agerbeek 001 (2)
Kleintje’s 10e verjaardag (1913)               Kleintje met haar ouders                       Kleintje (r) met haar zusters ca 1925-26

Voor 1920 werkt Kleintje bij de Staats Spoor- en Tramwegen (Civiel Departement) als Bureauklerk der 1e klasse (1e Categorie)  en wordt in Mei van dat jaar bevorderd tot commies bij CD (met bepaling, dat zij bij de Administratie van dienst (Afd. Algemene Zaken) geplaatst blijft) tot emplace-ment beheeider.

 In het telefoonboek staat ze dan vermeld als Mej. E.C. Harten, Com. S.S. –WL. Dat wil dus zeggen dat zij zelfstandig woont. Of zij dit werk lang uitoefent is de vraag want de komende jaren reist zij enkele keren naar Holland heen en weer:

-       In het najaar van 1923 is zij bij haar vader in Menton en komt op 31 Oktober van uit Menton  in de Gagileïstraat 80  te Den Haag bij haar Tante Wed. Den Hollander wonen. Een jaar later vertrekt zij op 26 Juli met de “Slamat” van uit Rotterdam naar Ned. Indië.

-       Op 2 Juni 1925 vaart Kleintje met de “Prins der Nederlanden” naar Amsterdam, samen met W. P. Harten Jr en zijn 2 kinderen Wout en Joke (de moeder van de samensteller van deze website). Op 23 November wordt zij van uit Batavia bij haar broer Wout Harten in de Hoorn-beekstraat 59 te Den Haag ingeschreven

-       Vertrekt op 12 mei 1926 naar de Bleiswijkstraat 48.

-       Op 10 Juli in dit zelfde jaar naar haar vader op de Laan van Meerdervoort  253.

-       Op 2 December 1927 vertrekt Kleintje weer naar Indië.

In Indië aangekomen wordt Kleintje in 1928 als “Particuliere” (d.w.z. dat zij geen ambtenaar was) tijdelijk werkzaam gesteld der 3e klasse onderwijzeres aan de Holl. – Ind. School te Probolinggo. Heeft zij de laatste jaren in Holland haar onderwijsakte gehaald?
Dat zelfde jaar wordt zij overgeplaatst naar de Ref. Tuinchool te Djogjakarta.
Kleintje woont nu enkele jaren in Djokjakarta:  Het Indisch telefoonboek van 1930 staat: Mej. E.C. Harten, Onderw. 3e kl, - Djokja

In deze jaren leert Kleintje Carel Geurt van Nieuwenhuizen kennen die op 12-06-1929 als leraar te Djokjakarta werkzaam gesteld was. Op 17 April 1930 trouwen zij te Djokjakarta. Carel was ook in Indië geboren. Beiden zullen ze zich hier beter thuis gevoeld hebben dan na 1946 in het koude Nederland.

In 1931 wordt Kleintje op verzoek met ingang van 23 Februari eervol ontheven van haar tijdelijke “werkzaamstelling” van onderwijzeres van het openbaar onderwijs. Zij is dan al enkele maanden in verwachting van hun dochter Maria Catherine die op 27 Mei 1931 in Djokja  ter wereld komt. Ruim een jaar later wordt hun 2e dochter op 28 September geboren.

Kleintje met Carel 001  Het echtpaar Ven Nieuwenhuizen -Harten

Een overzicht van Carel zijn werkzaamheden:
-    Carel legt op
6 Augustus1926 zijn Kandidaatsexamen voor Civiel ingenieur af.
-   
Op 7 Januari 1927 vertrekt hij met de Pieter Corneliszoon Hooft”, van Amsterdam naar Batavia. Staat als passagier vermeld met
     de titel Ir. Is hij dan al afgestudeerd?

-   
Op 19 Maart 1927 vestig hij zich van uit Rijswijk te Batavia.
-   
Op 12 Juni 1929 wordt Carel werkzaam gesteld als leraar te Djokjakarta.
-   
1935: Officieel Onderwijs en Eredienst: Wegens zesjarigen dienst acht maanden verlof naar Europa verleend aan Ir. C.G.
     Nieuwenhuizen, leraar bij de  A.M.S. (afd. B.) te Djokja, met bepaling, dat hij zijn betrekking den 16d'en Juli 1935 zal neerleggen.

-       03-08-1936 Officieel Onderwijs en Eredienst. Benoemd tot leraar bij de A.M.S. (B) te Jogjakarta ir. C.G. van Nieuwenhuizen,
     ambtenaar buiten werkelijke dienst uit Europa terugverwacht.

 

Op zaterdag 20 Juli 1935 vertrekt de „Sibajak" van Tandjong Priok des middags 12 uur naar Rotterdam met de familie Ir. C. G. van Nieuwenhuizen. Zij zullen enkele maanden in Nederland van verlof genieten. Het is ons niet bekend waar ze die doorbrengen. Kleintje’s ouders leven niet meer. Waarschijnlijk in de buurt van de familie van Carel. Carel reist op 15 Juli 1936 alleen met het  dubbelschroef mailmotorschip Baloeran  van uit Rotterdam terug naar Indië waar hij naar verwachting op  13 Augustus 1936 te Tg.-Priok zal aankomen. Kleintje reist met de kinderen pas op 26 Augustus met de Dempo  van uit Rotterdam terug.


Hoe zij de oorlog zijn doorgekomen is ons niet bekend. Als ambtenaar is Carel zeker geïnterneerd. In elk geval overleven zij die barre tijd. Na de oorlog komen zij naar Nederland. Henkie vertelt later dat hij haar ontmoette toen hij in 1941 enige tijd bij Tante Neel en Oom Bert in Tawang Manga op vakantie was samen met twee andere kinderen.

 
Volgens de familie was Kleintje beneden haar stand getrouwd. Dat duidt er op dat het contact met haar eigen familie
waarschijnlijk niet groot was.

Zij vestigen zich na de oorlog in den Haag waar zij beiden overlijden: Carel in 1982 en Kleintje 10 jaar later. Carel is niet op Nieuw Eyk en Duynen begraven of gecremeerd. Kleintje is bijgezet in het Graf  I-1810 van haar Vader Jan Hermanus Harten op Nieuw Eijk en Duinen. Haar naam staat echter niet op de steen vermeld.