Inleiding

In een brief van Willem Harten lezen we dat Marie in 1905 met haar kinderen Henk, Trude, Jopie en Riek in Gang Klop woont. Molly vergeet hij te noemen. Neeltje is daar niet meer bij.

In 1910 woont Marie met al haar kinderen in het oude gedeelte van Rijswijk. De drie oudste meisjes verhuizen dan op 11 November van Rijswijk naar de Louisa Stichting, Alexanderplein 12 te Den Haag. Dit is een internaat opgericht voor kinderen van minvermogende Vrijmetselaren. We weten niet of de man van Marie lid was van een loge in Soerabaja maar wel dat haar zwager Wout Harten Vrijmetselaar was. Na Wout zijn overlijden stuurt††† G.C. Visser, Schuytstraat 246, Den Haag, namens de Regenten van de Louisa Stichting een condoleance. Hieruit maken we op dat door toedoen van Wout de meisjes op dit internaat zijn gekomen. Nu hadden de meisjes de mogelijkheid zonder kosten voor Marie een goede schoolopleiding te krijgen. Hoeverre de zwagers Johan en Wout Harten hiervoor geldelijke bijstand verleenden weten we niet. Alle meisjes werden onderwijzeres.

Verhaal Molly Harten

Op 12 Oktober 1917 verliet Molly de Louisa Stichting en ging in Rijswijk bij haar Moeder wonen. Ze werd op dezelfde dag ook weer uitgeschreven.

Jopie (l), Maatje,Molly (r) 001††††††††††††††††††† Jopie,Riek,Molly en Maatje 001

††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† ††††††††††††††††††††††††††Jopie, Maatje en Molly (ca1915)†††††††††††††††††††††††††††††††††††† Jopie, Riek, Molly en Maatje (ca 1917)

Het is niet meer na te gaan of en waar zij toen een aanstelling als onderwijzeres heeft gekregen. Zij blijft in elk geval in Rijswijk ingeschreven tot Juli 1931.
Wel kunnen we een reis van haar naar IndiŽ vinden. Te weten: In 1922 met de ďPatriaĒ van Rotterdam naar Batavia en een jaar later terug met de ďInsulindeĒ van Batavia naar Rotterdam. Vervolgens weten we dat zij in 1931 met de ďJohan de WittĒ van Amsterdam naar Batavia reist. Zij werd met ingang van 2 Novenber1931 benoemd tot hoofdonderwijzeres aan de 2e Europese School te in Balikpapan op Borneo. Zij verdiende f. 350,-- per maand. Daarna kreeg zij een aanstelling als onderwijzeres in Makassar op Celebes. Als Molly vakantie hadlogeerde zij bij dikwijls bij haar broer Henk in Soerabaja.
Na Mollyís volgende zes jarige dienst kon zij met verlof naar Nederland. Op 16 December 1937 ging dat in. En begin 1938 reist zij, weer met de ďJohan de WittĒ, van Batavia naar Amsterdam. Haar moeder reist met haar mee terug naar Nederland.

Molly,links, op weg van of naar IndiŽ 001Molly, 2e links achter,naar of van IndiŽ 001 Molly Harten (IndiŽ) 001 (2)

†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Molly (rechts en 2evan rechts) op weg naar IndiŽ†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Molly op de fiets in IndiŽ

Terug in Nederland woont Molly bij moeder in Rijswijk. Ze blijkt M.S. te hebben. Vanwege haar ziekte verhuisden zij samen naar de Warmonderweg te Oegstgeest. Na enige tijd wordt Molly daar in een tehuis opgenomen. Zij overlijdt op 4 Augustus 1947. Vijftig jaar ďjongĒ.

Mollywas de lieveling van de familie. Bovendien een reislustige dame die tijdens haar verlof samen met haar moeder veel reisjes ondernam. Ondermeer naar Zwitserland (Luzern) en BelgiŽ (Brussel). Daarvan zijn veel fotoís bewaard gebleven.

††††††††††† Maatje met Molly 001Maatje en Molly 001 (2)Maatje en Molly in Brussel 001Molly in Brussel 002Molly bij LŲwendenkmal, Luzern 001

†††††††††† Molly met Maatje in Holland,†††††††††††††† IndiŽ,†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Brussel,††††††††††††††††††††††††††††††††††† Brussel†††††††††††††††† en Luzern(LŲwendenkmal)