Levensverhaal Henriette Eva Monterie-Harten   (1901 – 1962)

 

Van haar jeugd weten wij niets. Wel dat Henriette in 1924 moeder van een meisje wordt Felicia Hermana, die in 1929 door Jan Hermanus Harten, met wie zij dan trouwt, geëgd wordt en de achternaam Harten krijgt. Na haar huwelijk verhuist zij van Weltevreden naar Meester Cornelis.

Henriette is als Bureauklerk 1e Klas 2e Categorie in dienst getreden bij de Staats Spoor- en Tramwegen en zal dat tot 1940 blijven met nog al wat hiaten.

Per 18 November 1923 krijgt zij 1 jaar binnenlandsverlof om gewichtige redenen (dat betekent dat zij in verwachting van een baby is). Er wordt aangetekend dat zij gerekend vanaf 30 September 1924 geplaatst is bij de afdeling magazijnzaken  te Bandoeng.

In Augustus 1926 verhuist zij van Weltevreden naar Meester Cornelis.

In 1932 wordt Henriette als commies per eind Juni eervol ontslagen wegens overcompleet.

Henriette  kan per 1 Augustus 1934 als Wachtgeld Commies Buitendienst op verlof. Eind Juli van dat jaar vertrekt zij met haar dochter via Medan naar Holland. Met de “Johan van Oldenbarneveltreist zij op 26 Juni 1935 van uit Amsterdam terug naar Batavia.

Enkele jaren later in 1937 wordt zij Chef Exploitatie van de S.S. in Atjeh. Het werk schijnt zwaar voor haar te zijn, want op 30 Mei 1940 wordt zij eervol ontslagen wegens lichamelijke ongeschiktheid met recht op pensioen.

Dan volgt in 1941 het Jappenkamp waaruit zij na de oorlog in 1945 naar Australië kan vertrekken waar haar dochter met haar gezin woont. Vandaar gaat Henriette dat zelfde jaar naar Nederland. Zij woont dan enige tijd in Leeuwarden (Heliconweg 36).

Van 1947 tot 1951 is zij weer in Indië: nu Indonesië. Daar heeft zij een tijdelijke betrekking bij de Sociale Zaken, Afdeling Transmigratie en Emigratie. Zij woont dan in Batavia, Madoeraweg 36 en van September 1950 tot 1951 in Bandoeng.

Haar dochter woont na haar scheiding weer in Indonesië en samen met en haar vier kinderen reist Henriette in 1951 weer naar Nederland. Zij worden in Haarlem opgevangen.

Na in 1952 in Bovenkerk (Aagje Dekenlaan 36), 1954 in Amstelveen (Wijnmalenplantsoen14) gewoond te hebben verhuist Henriette in 1960 naar Den Bosch (Loekemanstraat 22) om daar op 27 Maart 1962 te overlijden.