Ouders

I

 

gezin

Hermanus Fredericus AGERBEEK
geb
28.11.1820, Semarang, Java (NI)
vader: Johannes Agerbeek
moeder:
Engeliene Elisabeth  Mathourné
ber vendumeester
overl 13.03.1897, Batavia, Meester Cornelis,
Java (NI)
tr
04.08.1848, Semarang, Java (NI)
Johanna Maria van LOON
geb
02.12.1831, Semarang, Java (NI)
vader: Henricus Gerardus van Loon
moeder:
Geertruida Leonora Klerks
ber
overl 08.03.1869, Semarang,
Java (NI) 

Gezin AGERBEEK – Van LOON

Het gezin woonde te Semarang, Java (NI)

bronnen

 

gen

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

Bijz.

II

a

Christina Theodora AGERBEEK
geb
Semarang, Java (NI) 21.09.18--
ged Semarang, Java
(NI)
overl Batavia, Java
(NI) 17-03-1870

 

II

b

Johannes Henricus AGERBEEK
geb
Semarang, Java (NI) 31.08.1849
ged Semarang, Java
(NI) 02.11.1851
ber Commies Dep. van Marine. Later Vendumeester te Semarang
overl Batavia, Java (NI) 15.11.1916
tr 12.09.1876, Batavia, Java (NI)
Maria Sophia Johanna BENJAMINS 
geb
Buitenzorg, Java (NI), 31.01.1857
vader: Lieve Benjamins
moeder:
Arita Christina Willemse
ber
overl Bandoeng,
Java (NI), 01.05.1943

gezin

9 kinderen

II

c

Geertruida Josephina AGERBEEK
geb
Semarang, Java (NI) 11.04.1851
ged Semarang, Java
(NI) 02.11.1851
overl Buitenzorg, Java
(NI) 30.07.1924
tr Semarang, Java (NI) 06.11.1873  
Lambertus Hendrik VERHOOG
geb
Leiden, 05.03.1850,
vader:Hendrik Verhoog
moeder:
Dina van der Laan
ber hoofdonderwijzer te Atjeh
overl Tjimahi,
(NI) 05.03.1850,

gezin

9 kinderen

II

d

Ferdinand Alexander AGERBEEK
geb
Semarang, Java (NI) 08.11.1852
ged Semarang, Java
(NI) 06.11.1853
overl Semarang, Java
(NI) 02.01.1856

 

II

e

Maria Dorothea AGERBEEK
geb
Semarang, Java (NI) 10.01.1855
ged Semarang, Java
(NI) 02.12.1855
overl Semarang, Java
(NI) 14.10.1891

 

II

f

Louise Hermina AGERBEEK
geb
Semarang, Java (NI) 25.05.1857
ged Semarang, Java
(NI) 31.01.1858
overl Semarang, Java
(NI) 22.08.1880
tr
Semarang, Java (NI) 26.10.1873
Jan Frederik DEN HOLLANDER
geb
21.09.1860, Leiden
vader:
moeder:

ber
overl 14.01.1910, Den Haag

gezin

3 kinderen

II

g

Charles Victor AGERBEEK
geb
Semarang, Java (NI) 12.09.1858
ged Semarang, Java
(NI) 01.05.1859
overl Rotterdam,
01.10.1943
tr Semarang, Java (NI) 26.10.1873
Johanna Batista OP DE LAIJE
geb
Soerabaja Java (NI) 30.06.1866
vader:
moeder:

ber
overl Den Haag,
22.12.1952

gezin

5 kinderen

II

h

Emelie Constance AGERBEEK
geb
Semarang, Java (NI) 21.09.1860
ged Semarang, Java
(NI) 02.12.1860
overl Loosduinen, 29.01.1939
Opgenomen in de zenuwinrichting Ockenberg
tr
Semarang, Java (NI) 24-06-1882
Jan Frederik DEN HOLLANDER
geb
21.09.1860, Leiden
vader:
moeder:

ber
overl 14.01.1910, Den Haag

gezin

1 kind

II

i

Oscar Ruurd AGERBEEK
geb
Semarang, Java (NI) 13.07.1862
ged Semarang, Java
(NI) 03.01.1864
overl Meester-Cornelis, Java
(NI) 26.11.1922 (Europ. Begraafpl Tanah Abang)
tr Telok Betong,(Lampongsche districten) Z-Sumatra, 11.10.1890
Sara Martina TROUERBACH
geb
Meester Cornelis (Batavia), Java (NI), 22.05.1872
vader:
moeder:

ber
overl 02.03.1930

gezin

3 kinderen

II

J

Maria Catharina AGERBEEK
geb Semarang,
Java (NI) 27.06.1863
ber
overl Semarang,
Java (NI) 09.07.1916
tr Semarang, Djawa-Tengah, Java (NI) 26.08.1884
Jan Hermanus (Herman) Weijer HARTEN
geb
Rotterdam, Zuid-Holland (NL) 20.01.1857
aangiftedatum Rotterdam 21 januari 1857 akte nr 225
ber Firma J.H Harten & Co
overl ‘s Gravenhage 19.05.1929
begr ‘s Gravenhage
Begraafplaats Nieuw Eijk en Duinen graf I-1810. De rechten van dit graf zijn vervallen. De laatste rechthebbende van dit familiegraf was mevrouw E.C. van Nieuwenhuizen-Harten. Zij is op 30.12.1992 overleden. De grafrechten kunnen hersteld worden.

agerbeek-1-80

Het verhaal

 

 

CDN = Canada
NI = Nederlands Indië
NL = Nederland

 

- Genealogie van Hendrik Weijer Harten

Bronnen

- https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/

- Genlias

- Drs S.P. Martens

Voor reacties