Ouders

VI

f

gezin
JHWeijerHarten-80.gif

Het verhaal

Jan Hermanus Weijer (Herman) HARTEN
geb
Rotterdam, Zuid-Holland (NL) 20.01.1857
aangiftedatum Rotterdam 21 januari 1857 akte nr 225
ber medewerker
Handelsmaatschappij Internatio Semarang
overl s Gravenhage 19.05.1929
begr s Gravenhage
Begraafplaats Nieuw Eijk en Duinen graf I-1810. De rechten van dit graf zijn vervallen. Het graf is geruimd. Semarang, Djawa-Tengah, Java (NI) 26.08.1884
Maria Catharina AGERBEEK
geb Semarang,
Java (NI) 27.06.1863
ber
overl Semarang,
Java (NI) 09.07.1916


agerbeek-1-80

Het verhaal

 

Gezin HARTEN AGERBEEK

gezinH-Agerbeek

harten-agerbeek-25j
Semarang 1909 25 jaar gehuwd
v.r Alex,Joh,Wout,Tat,Marie,Herman,Kleintje,Willy,Vic,HermanJr,Neel.

Het gezin woonde te Semarang, Java (Nederlandsch Indi). In 1921 naar s Gravenhage.

bronnen

 

gen

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

Bijz.

VII

a

Neeltje (Neel) HARTEN
geb
Semarang, Java (NI) 31.05.1885
ber onderwijzeres
overl Wassenaar 11.12.1968
gecr
Yarden Crematorium Ockenburgh 16.12.1968
Haar as is op 16.05.1969 in graf I-1865 bijgezet. De grafrechten zijn door ons teruggevorderd, aangezien zij ook de rechthebbende van dit graf was. (haar man Antonius Johannes Leendert de Groot overleed op 11.01.1942 in Den Haag. Hij is ook in dit graf als abuis bijgezet. Hij is in 1942 gecremeerd in crematorium Velsen).
tr Nijmegen 23.06.1931
Antonius Johannes Leendert de GROOT
Wedunaar van Marie Frederika Dughan (12.09.1890,Soerabaja,30.01.1930, Den Haag)
geb Amsterdam 06.04.1884
vader:
moeder:
ber Majoor der Infanterie N.I.L.
overl s Gravenhage 11.01.1942
gecr Velsen 1942

3.3 J.W.H.Harten, Emelie(midden),Neeltje,Maria en Johanna - kopie

Verhaal

VII

b

Hermanus Alexander (Alex) HARTEN
geb
Semarang, Djawa-Timur, Java (NI) 13.10.1886
ber scheepsmachinist, later tegelhandelaar
overl Zug (CH) 24.07.1961
tr Semarang, Djawa-Timur,
Java
(NI) 19.12.1910
Hubertina van der KAMP
geb
Pekalongan, Midden-Java: N-kust (NI) 04.07.1889
vader: Petrus Jacobus Johannes van der Kamp
moeder:
Hubertina Francisca Jacqueline Johanna van der Giessen
ber onderwijzeres
overl
Wassenaar 13.05.1976
gecr s Gravenhage 17.04.1976 Nieuw Eykenduynen 
Verstrooid op strooiveld 2 buiten aanwezigheid van nabestaanden.

gezin

3.16 Zonen J.H.W.(B.B) 001 - kopie

Verhaal

VII

c

Wilhelmina Carolina (Willy) HARTEN
geb
Semarang, Java (NI) 28.08.1889
ber
overl
s Gravenhage 05.04.1965
begr s Gravenhage
07.04.1965 Nieuw Eykenduynen graf A-4109
tr Semarang, Java
(NI) 29.04.1913
Fedor John Georg von TRONCHIN
geb Blitar, Java
(NI) 14.06.1887
vader: Baron F.J.G. von Trochin
(1897: vendusie van huis en boedel van wijlen Von Tronchin)
moeder: onbekend
ber
overl Meester Cornelis, Java
(NI) 16.08.1945

gezin

3.3 J.W.H.Harten, Emelie(midden),Neeltje,Maria en Johanna - kopie

Verhaal

VII

d

Wouter Pieter (Wout) HARTEN
geb
Semarang, Djawa-Tengah, Java (NI) 02.01.1891
ber Admistrateur bij Baggerwerken, bij St. Adm. Ind. Pensioen.
Thresaurier Weeskamer Medan (Boekhouder 1e kl. B.O.W.)
overl s Gravenhage 16.10.1978
begr s Gravenhage Begraafplaats Nieuw Eykenduynen graf E-826.
De laatste rechthebbende was mevrouw J.M. Harten en zij is overleden in 1998. De grafrechten kunnen hersteld worden.
tr Batavia, Java (NI) 25.05.1916
Marie FLORENTINUS
geb
Batavia, Java (NI) 18.11.1891
vader: Johan Hendricus Florentius
moeder:
Jeanne Koppeschaar
ber
overl s Gravenhage
19.11.1966
begr s Gravenhage 23.11.1966
Begraafplaats Nieuw Eykenduynen graf E-826

gezin
WouterPieterHarten-80.gif

Verhaal

VII

e

Jan Hermanus Jr.(Herman) HARTEN
geb
Semarang, Java (NI) 12.08.1892
ber adj. referendaris
(Departement van Verkeer en Waterstaat)
overl s Gravenhage 16.02.1952
begr s Gravenhage
19.02.1952 Begraafplaats Oud Eik en Duinen
tr 1 Bandoeng,
Java (NI) 31.01.1925
gesch Bandoeng,
Java (NI) 31.10.1926
Louise Agnes (D) KLERKS
geb Martapoera, Java (NI) 22.06.1899
ber
overl
Delft 28.01.1980
tr 2 Bandoeng,
Java (NI) 25.09.1929
Henriette Eva (Eveline,Eef) MONTERIE
geb
Buitenzorg, Java (NI) 12.08.1901
vader: Lodewijk Hermanus Monterie
moeder: Louise van Aertrijk
ber
overl
s Hertogenbosch 27.03.1962
tr 3 Bandoeng,
Java (NI) 10.10.1946
Josephina Wilhelmina DOORNIK
geb
Ambon, Celebes (NI) 06.06.1905
vader:
moeder:
ber
overl s Gravenhage
19.02.1990

gezin 1
gezin 2
gezin 3

49. Vic, Kleintje, broer 001-002 - kopie

Verhaal

VII

f

Emilie Constance HARTEN
geb
Semarang, Java (NI) 10.07.1890
overl Semarang, Java
(NI) 18.07.1890 8 dagen oud

 

VII

g

Victor (Vic) Charles HARTEN
geb
Semarang, Java (NI) 19.09.1894
ber
overl s Gravenhage
19.06.1954
begraven s Gravenhage Begraafplaats Nieuw Eykenduynen
tr s Gravenhage 09.06.1921
Henritte (Jet) KERLING
geb s Gravenhage 20.03.1895
vader:
moeder:
ber
overl s Gravenhage 27.12.1974
begr
Beide personen zijn begraven te s Gravenhage op Nieuw Eykenduynen in graf D-69. De rechthebbende van dit graf heeft op 09.08.2000 afstand gedaan. Dit betekend dat het monument is verwijderd en is vernietigd.
Relatie met:
Emmy J. RARES
geb
vader:
moeder:
ber
overl

gezin


51. Vic Harten 001 (2)

Verhaal

VII

h

Maria Catharina Augusta (Tat) HARTEN
geb
Oengarang, Java (NI) 15.03.1897
ber Onderwijzeres
overl s Gravenhage 21.01.1982

3.3 J.H.W.Harten, Emelie(midden),Neeltje,Maria en Johanna (2)Verhaal

VII

i

Johanna Maria (Joh) HARTEN
geb
Semarang, Java (NI) 07.04.1899
ber Onderwijzeres
overl
Veendam 28..01.1982
tr
Bandoeng, Java (NI) 08.04.1925
Leendert (Boy) WESTERKAMP
geb
Bandoeng, Java (NI) 19.10.1902
vader:
moeder:
Wilhelmine Leonora Cornelia Elisabeth Marguerite Westerkamp
ber Boekhouder
overl
Veendam 02..06.1976

Verhaal

VII

j

Emilie Constance (Kleintje) HARTEN
geb
Semarang, Java (NI) 17.02.1903
ber
overl s Gravenhage 30.12.1992
tr
Djokjakarta, Java (NI) 17..04.1930
Carel Geurt van NIEUWENHUIZEN
geb
Menado, Java (NI) 14.06.1901
vader:
moeder:
ber
overl s Gravenhage 02.12.1982

gezin
Kleintje met Carel 001 (2)
Verhaal

 

J.H.harten 1929 overl 001Huig de Groot 001KIF_4732

Overlijdensbericht J.H.Harten Overlijdensbericht Huig de Groot Graf J.H.Harten en dochter (Nieuw Eijkenduynen)


 

 

 

CDN = Canada
CH = Zwitserland
NI = Nederlands Indi
NL = Nederland

 

 

- Genealogie van Hendrik Weijer Harten

Bronnen

- Genlias

- Drs S.P. Martens

Voor reacties