VI

c

gezin
Image2

1901

Het verhaal

Wouter Pieter HARTEN
geb
Rotterdam 13.02.1851 akte nr 472
ber
gezagvoerder bij de Stoomvaart-Maatschappij “Nederland” (Haarlem), Raadslid te Amsterdam, directeur van het Zeemanshuis Kadijksplein 8 te Amsterdam.
overl Amsterdam
27.05.1912
begr begraafplaats “Zorgvlied” (Amsteldijk)
otr
Nieuwediep 11.02.1876
tr Helder 23.02.1876 akte nr 23
Wilhelmina Frederika KISSING

geb
Helder 16.01.1854  
ber
overl Amsterdam
15.11.1927
begr begraafplaats “Zorgvlied” (Amsteldijk) familiegraf


Image3
1901

Het verhaal

 

Gezin HARTEN - KISSING

gezin-harten-kissing-150
1901

Het gezin woonde te Nieuwediep (Den Helder), te Haarlem en
te Amsterdam aan het
Kadijksplein 8, later aan Koninginneweg 273 en tenslotte in de Saxen Weimarlaan 36

bronnen

 

gen

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

Bijz.

VII

a

Wouter Pieter (Wout) HARTEN
geb Nieuwediep (Helder), Noord-Holland 
(NL) 17.05.1878
ber m
achinist, bedrijfsleider, employé. 
overl Bandoeng, Java
(NI) 17.04.1944
begr Bandoeng, Java
(NI) Nederlands Ereveld Pandu
tr 1 Billiton/Batavia
(NI) 13.11.1906
ingezegend in de Willemskerk (Batavia)

gesch ’s-Gravenhage 02.07.1928
[Bron: akte van huwelijksvoorwaarden 10.01.1929 - Notaris H. Schotel te Soekaboemi]
Johanna HENDRIKS
geb Kampen 04.02.1878
ber verpleegster
overl -- 26.10.1973
begr Apeldoorn
begraafplaats Heidehof
tr 2 ca 1933
Johanna Jacoba KONING
geb Huizen 08.03.1884 
vader: Jakob Matthijs KONING
moeder: Neeltje SCHOUTEN

ber
overl Bandoeng, Java
(NI) 04.08.1944
begr Bandoeng, Java
(NI) Nederlands Ereveld Pandu

gezin 1
gezin 2
Image6
1901

Het  verhaal

VII

b

Willem Frederik (Willem) HARTEN
geb Nieuwediep (Den Helder), Noord-Holland
(NL) 18.08.1879
ber
overl Soekaboemi, Java
(NI) 23.12.1938
tr
Djatiroto 22.02.1911
Augustina Adolphine (Phine) YOUNG
geb  Soerabaja  12.03.1875 
vader: Henry Young  
moeder:
Catharina Marie Louise Linklaen Arriens
ber
overl

Image5
1901

Het  verhaal

VII

c

Nelly HARTEN
geb Haarlem, Noord-Holland (NL) 12.08.1883
ber
overl
Amsterdam, Noord-Holland (NL) 30.04.1950 *
begr 04.05.1950
begraafplaats “Zorgvlied” (Amsteldijk) familiegraf
tr Amsterdam 12.09.1905
gesch Amsterdam 08.03.1920
Hugo Cornelis MULDER *
geb 25.10.1875
vader: Jan Dirk Frederik Mulder
moeder: Janna Komtebedde
ber directeur NV “Vriesseveem” te Amsterdam
overl Heemstede, Noord-Holland (NL) 01.11.1950
begr Amsterdam 06.11.1950
Nieuwe Oosterbegraafplaats, Kruislaan
Hugo Cornelis Mulder huwde later met C.M. van Spankeren

Image4
1901
kwartierstaat

Het verhaal

 

 

W.P.Harten & Hendrik Kissing                                   1-Harten, Wouter1851  

 

                                                      W.P.Harten en achterneefje Hendrik Christiaan Kissing Ca 1895                           W.P.Harten ca 1907         

 

 

 

 

 

CDN = Canada
NI = Nederlands Indië
NL = Nederland

 

- Genealogie van Hendrik Weijer Harten

Bronnen

- Genlias

Noten

 

Helder, Den Helder?

Het besluit om de naamwijziging van HELDER in DEN HELDER te wijzigen is genomen in de raadsvergadering van 13 maart 1928.
Waarna deze is ingegaan op 28 juli 1928.

 

Voor reacties