Ouders

IV

a

gezin


Jan Hermanus HARTEN
geb
Rotterdam 20.12.1791
ged Rotterdam 08.01.1792
ber winkelier
overl Rotterdam
04.03.1843
om 03:45 uur
begr Crooswijk 07.04.1843
om 11:00 uur
tr Rotterdam 07.05.1817
Neeltje van WEIJER
geb
Kralingen 24.09.1789
ber
overl
Rotterdam 22.02.1858
begr Rotterdam 25.02.1858
 

Gezin HARTEN - Van WEIJER

Het gezin woonde te Rotterdam

bronnen

 

gen

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

Bijz.

V

a

Jan Hendrik HARTEN
geb
Rotterdam 24.02.1818 16:00 uur akte nr 299
overl Rotterdam 12.04.1821
01:30 uur
begr Rotterdam 14.04.1821
Zuyderkerkhof

 

V

b

Hendrik Weijer HARTEN *
geb
Rotterdam 17.11.1819 11:00 uur akte nr 2095
overl Rotterdam 08.08.1820
1:45 uur
begr Rotterdam 10.08.1820
Zuyderkerkhof

 

V

c

Hendrik Weijer HARTEN (WIJER HARTEN) *
geb
Rotterdam 07.02.1821 06:45 uur akte nr 316
ber onderwijzer, schrijver
overl Rotterdam
12.02.1865
05:00 uur
begr Rotterdam 16.02.1865
Algemene Begraafplaats Crooswijk
tr
Rotterdam 15.07.1846
Neeltje van der HORDEN (HORDE) *
geb
Maassluis 15.09.1818
ber
overl Rotterdam
01.03.1875
02:00 uur
begr Rotterdam 03.03.1875
Algemene Begraafplaats Crooswijk

gezin
Harten-4a-1-80
ca 1860
brieven

V

d

Jan Hendrik HARTEN
geb
Rotterdam 25.05.1822 akte nr 1077
ber lichtmatroos
overl op zee 21.05.1840
aan boord van de “Maasstroom tussen Rotterdam en Batavia *
begr zeemansgraf
akte nr. 1181
(zie ook akte nr. 1398: hier staat als overlijdensdatum 22.05.1840)

 

V

e

Jan Samuël HARTEN
geb  Rotterdam 07.03.1825
ber
overl -- 13..05.
1848

 

V

f

Jacobus Cornelis HARTEN
geb
Rotterdam 11.09.1827 akte nr 1773
ber scheepsgezagvoerder
overl Batavia, Java
(NI) 29.09.1864 aan de gevolgen van cholera
begr
Batavia, Java (NI) 29.09.1864
tr Rotterdam 27.03.1850
Jacoba SMIT
geb
Vreeswijk 04.11.1823
vader: Geert Berends Smit
moeder:
Geertje van Dijk
ber
overl Rotterdam 06.08.1900
akte nr 4049

gezin

Verhaal

V

g

Aletta Maria HARTEN
geb
Rotterdam 12.03.1830 akte nr 594
ber
overl Rotterdam 27.05.1901
tr Rotterdam 03.04.1861
akte nr 163
Cornelis Willem van BENTVELD
geb
Delfshaven 06.01.1831
ber hoofdonderwijzer
overl Rotterdam 21.02.1916
begr  Rotterdam Crooswijk 25.02.1916

 

V

h

Catharina HARTEN
geb
Rotterdam 03.12.1833 akte nr 2320
ber
overl
Rotterdam 07.03.1903
tr Rotterdam 25.02.1857
akte nr 91
Hendrik Cornelis van BENTVELD
geb
Rotterdam 02.10.1831 akte nr 1946
ber boekhouder
overl na 1876

 

 

 

CDN = Canada
NI = Nederlands Indië
NL = Nederland

 

Familie Harten was nauw verbonden met de Diakonie  (Jan Hendrik’s broer Hendrik Weijer was immers onderwijzer aan de Diakonieschool) en zal de reden zijn dat Hendrik Jan en de eerste zoon met de naam Hendrik Weijer op het Zuiderkerkhof begraven werden. Misschien speelde financiën ook een rol.

 

Over het Zuiderkerkhof vinden we in dat verband het volgende:

In 1686 werd er in Rotterdam (alweer) geklaagd  over gebrek aan ruimte voor het begraven van de arme lieden (de meer gegoeden werden in de kerk begraven) want het Zuider- en Bombazijnenkerkhof alsmede het kerkhof achter het verbrande klooster waren niet meer geschikt om als begraafplaats te dienen.

Het Zuiderkerkhof werd toen uitgebreid. Dit bleek nog niet voldoende te zijn en op 29 Maart 1700 werd daarom het plein achter de tuin van de Stadsdoelen als nieuwe begraafplaats aangewezen. Ook het Diaconiehuis had tot 1790 een begraafplaats en een grafkelder. Deze laatste werd toen opgeruimd en tot provisiekelders gemaakt.

 

 

 

Noot:
- In het Nationaal Archief te Den Haag
onder Toegangsnummer: 1.02.14 “De inventaris van het archief van de Legatie in Frankrijk, 1747-1810”, vinden we bij De gekaapte en verbeurd verklaarde schepen onder nr. 267: Stukken betreffende het buitmaken van de ‘Maasstroom', kapitein Van Eitzen, eigenaars Jacques Roquette en Adriaen Dubbeldemuts te Rotterdam, 1761-1763.

 

- Genealogie van Hendrik Weijer Harten

Bronnen

 

- https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/

 

- Genlias

 

- Drs S.P. Martens

Voor reacties