Ouders

V

c

gezin

Harten-4a-1-80
ca 1860

klik op portret
brieven

 

Hendrik Weijer HARTEN (WIJER HARTEN)
geb
Rotterdam 07.02.1821 om 06:45 uur akte nr 316
ber onderwijzer, schrijver
overl Rotterdam
12.02.1865
om 05:00 uur
begr Rotterdam 16.02.1865
Algemene Begraafplaats Crooswijk
tr
Rotterdam 15.07.1846
Neeltje van der HORDEN (HORDE) *
geb
Maassluis 15.09.1818
ber
overl Rotterdam
01.03.1875
om 02:00 uur
begr Rotterdam 03.03.1875
Algemene Begraafplaats Crooswijkca 1860

verhaal

 

Gezin HARTEN - Van der HORDEN

Het gezin woonde te Rotterdam

bronnen

 

gen

nr

Voornaam

ACHTERNAAM

Bijz.

VI

a

Johanna Hermina Weijer HARTEN
geb
Rotterdam 21.06.1847 akte nr 1573
overl Rotterdam 21.08.1847

 

VI

b

Jan Hermanus Weijer HARTEN
geb
Rotterdam 06.11.1848 akte nr 2736
overl Rotterdam 15.06.1855

 

 

VI

c

Wouter Pieter HARTEN
geb
Rotterdam 13.02.1851 akte nr 472
ber
gezagvoerder bij de Stoomvaart-Maatschappij “Nederland” (Haarlem), Raadslid te Amsterdam, directeur van het Zeemanshuis Kadijksplein 8 te Amsterdam.
overl Amsterdam
27.05.1912
begr begraafplaats “Zorgvlied” (Amsteldijk)
otr
Nieuwediep 11.02.1876
tr Helder 23.02.1876 akte nr 23
Wilhelmina Frederika KISSING

geb
Helder 16.01.1854  
ber
overl Amsterdam
15.11.1927
begr begraafplaats “Zorgvlied” (Amsteldijk) familiegraf

gezin       

NvHorden-0-80          

Het verhaal

VI

d

Jan Samuël HARTEN
geb
Rotterdam 15.08.1853 akte nr 2301
overl Rotterdam 24.02.1856
akte nr 509

 

VI

e

Johannus Adrianus HARTEN
geb
Rotterdam 17.04.1855 akte nr 1156
ber makelaar
overl Stompwijk (Voorburg) 30.03.1931
gecr Velsen 03.04.1931
tr 1
Painan, Sumatra (NI) 23.01.1889
Sapen (Sumatraanse genaamd Sapen)
geb
vader:
moeder:
ber
overl Tebing Tinggi, Oost Sumatra
(NI) 21.10.1892
tr 2 in 1907
Sadina Ma(a)s Adji(a)ng (Javaanse genaamd Dina)
geb Bankalan
(NI) 31.12.1875
vader:
moeder:
ber
overl Leidschendam 02.04.1957

gezin 1
gezin 2
Image2

Het verhaal

VI

f

Jan Hermanus (Herman) Weijer HARTEN
geb
Rotterdam, Zuid-Holland (NL) 20.01.1857
aangiftedatum Rotterdam 21 januari 1857 akte nr 225
ber
overl ‘s Gravenhage 19.05.1929
begr ’s Gravenhage
Begraafplaats Nieuw Eijk en Duinen graf I-1810. De rechten van dit graf zijn vervallen. De laatste rechthebbende van dit familiegraf was mevrouw E.C. van Nieuwenhuizen-Harten. Zij is op 30.12.1992 overleden. De grafrechten kunnen hersteld worden.
tr Semarang, Djawa-Tengah,
Java (NI) 26.08.1884
Maria Catharina AGERBEEK
geb Semarang,
Java (NI) 27.06.1863
ber
overl Semarang,
Java (NI) 09.07.1916

gezin
JHWeijerHarten-80.gif

Het verhaal

VI

g

Hendrik Weijer HARTEN
geb
Rotterdam 11.03.1859 akte nr 854
overl Rotterdam 31.10.1860

 

VI

h

Hendrik Weijer HARTEN
geb
Rotterdam, Zuid-Holland (NL) 13.01.1861 akte nr 138
ber boomklerk bij de firma B. v. Leeuwen & Co. Soerabaya
overl Soerabaja, Java
(NI) 13.12.1901 Cholera
begr Soerabaja
, Java (NI) Peneleh” Begraafplaats
Vak G-Straat 19west nr B2289
tr Soerabaja,
Java (NI) 13.09.1889
Maria Eliza (Mia) GLTTLI
geb Soerabaja,
Java (NI) 02.03.1872
ber
overl Rijswijk 27.02.1966

gezin

Het verhaal

VI

i

Jacobus Cornelis HARTEN
geb
Rotterdam 31.12.1862 akte nr 4
overl Rotterdam 05.12.1863

 

 

 

CDN = Canada
NI = Nederlands Indië
NL = Nederland

 

 

- Genealogie van Hendrik Weijer HartenHendrik Weijer Harten (1821-1865) de eerste van de familie Harten die de familienaam van zijn moeder als 2e voornaam kreeg. Tot op heden wordt deze voornaam nog bij de Harten’s in Brazilië gedragen.

In 1839 verliet Hendrik de Zondagschool van de Church of England te Rotterdam waarvan een bijbel, nog in bezit van de familie, getuigt. Mogen we daaruit concluderen dat hij als kleine jongen al Engels verstond en sprak?

 ---

 

 

 

- Genealogie van Hendrik Weijer Harten

Bronnen

- https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/

- Genlias

- Drs S.P. Martens

Voor reacties

Noten

 

Helder, Den Helder?

Het besluit om de naamwijziging van HELDER in DEN HELDER te wijzigen is genomen in de raadsvergadering van 13 maart 1928.
Waarna deze is ingegaan op 28 juli 1928.

 

Voor reacties